Göran Bergholm

Vad som kan sägas om det jag vill uttrycka, uttrycks (naturligtvis) bäst genom det jag "skapat".

Möjligen en absurd realism med ett inslag av mild humor återgiven i en gråskala.

Genomgick Konstfack under sextiotalets första hälft.

Inspirationskällor kan vara Daumier, Gustave Doré, André Gill, J.J. Grandeville, C.C. Traviés, Saul Steinberg samt fotokonsten.

Bildad? Nåja... men tämligen bild-ad.

Göran Bergholm

Värtavägen 41 115 38 Stockholm 070-2980402
Göran Bergholm
Konstverk av Göran Bergholm